Zmarł Ś.P. Stefan Sorokin - Nekrologi Złocieniec


W dniu 20 czerwca 2020 r. zmarł


Krzyż


Stefan Sorokin

przeżył 76 lat

-Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Złocieńcu dnia 25.06.2020 r. o godz. 12:00.
-Wyprowadzenie urny z kaplicy na cmentarz
w Złocieńcu odbędzie się po mszy.
-Wystawienie urny i różaniec odbędzie się w kaplicy
na cmentarzu w Złocieńcu w dniu pogrzebu o godz. 11:30.

Uroczystości pogrzebowe realizuje Usługi Pogrzebowe Buca-Skrzypczak