Zmarł Ś.P. Krzysztof Dawid - Nekrologi Złocieniec


W dniu 13 czerwca 2020 r. zmarł


Krzyż


Krzysztof Dawid

przeżył 55 lat

-Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu
w Złocieńcu dnia 17.06.2020 r. o godz. 14:00.
-Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarz
w Złocieńcu odbędzie się po mszy.
-Wystawienie odbędzie się w kaplicy na cmentarzu w Złocieńcu
Dnia 15.06.2020 r. o godz. 18:00

Uroczystości pogrzebowe realizuje Usługi Pogrzebowe Buca-Skrzypczak