Generał Szkutnik będzie realizował nowe zadania

Gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia…