Pożar altanki – prawdopodobnie były w niej materiały łatwopalne

Kilka minut przed godz. 16-sta na jednej z działek rekreacyjnych przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego doszło…