Złocieniecki budzet obywatelski – głosowanie rozpoczęte

Złocieniecki budzet obywatelski - głosowanie rozpoczęte

ZŁOCIENIECKI BUDŻET OBYWATELSKI na 2021r.

GŁOSOWANIE od 16. do 30.11.2020 r.

                   Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 05 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Zgłoszono łącznie trzy projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2021 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów)

„Zielono nad Drawą – relaks z przyrodą” 150 000,00 zł

[PROJEKT] Wizualizacja: [1][2][3][4] [MAPA]

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie terenów zielonych zadrzewień jako niezbędnych stref relaksu dla mieszkańców i ich rodzin.

Przedmiotem wniosku są nasadzenia drzew, krzewów oraz powstanie łąk kwietnych oraz postawienie elementów malej architektury tj. ławki i donice na kwiaty.

Lokalizacja projektu: obszar przy rzece Drawie od strony mostu przy ul. Połczyńskiej do budynku stanicy wodnej (działka nr 23/20).

„Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” [PROJEKT] 145 082,72 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w gminie oraz promocja gminy.

Przedmiotem wniosku jest  zamontowanie znaków aktywnych D-6 na wybranych przejściach dla pieszych w Złocieńcu (4 lokalizacje: ul. Czwartaków, ul. I Dywizji WP, ul. Okrzei, ul. 5-go Marca) i przy ul. Chopina w Nowym Worowie, podwyższenie przejścia dla pieszych przy ul. Połczyńskiej przy budynku ZOK oraz ustawienie przestrzennego napisu oświetlanego ledowo „Złocieniec” z „ławeczką dla zakochanych” nad rzeką Drawą, przy stanicy wodnej w Złocieńcu.

            Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2020 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub wformie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

Wcelu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną utworzony zostanie punkt głosowania w formie papierowej:

 • w wejściu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3,

który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

  1. niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:
  • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
  • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
  • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
  • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;
  1. nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
  2. głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;
  3. wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;
  4. głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

            Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

            Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2021 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 16 grudnia 2020 r..

Leszek Modrzakowski, sekretarz komisji

Złocieniec, 06.11.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *