Kładka do remontu

Kładka do remontu

19 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu podpisano umowę z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji pt. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki dla pieszych przez Rzekę w Złocieńcu”. Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętej Programem Operacyjnym: Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”.

Kwota dofinansowania wyniesie 166 153,00 zł, a środki przeznaczone na ten cel z budżetu gminy Złocieniec to kwota 279 914,26 zł. Planowana całkowita wartość inwestycji zamknie się kwotą 441 067,26 zł. Umowę podpisali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Skarbnik Gminy Złocieniec Żaneta Mirowska oraz Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski.

Zakres prac obejmie: prace rozbiórkowe, wykonanie podpór, wykonanie pomostu, umocnienie przyczółów, elementy wyposażenia oraz umocnienie brzegu rzeki.

Kładka do remontu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *