ZK Wierzchowo w obliczu epidemii

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia…