Zmienia się teren nad Drawą w Złocieńcu

Zmienia się teren nad Drawą w Złocieńcu

Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu nad rzeką Drawą. Obecnie realizowana jest budowa ciągów pieszo – rowerowych, budowa nowych pomostów oraz slipu dla kajakarzy. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu  – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” 

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

Zmienia się teren nad Drawą w Złocieńcu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *