Sesji w Złocieńcu jednak nie będzie

Sesji w Złocieńcu jednak nie będzie

Jak poinformował dziś złocieniecki ratusz w związku z coraz większym zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu odwołuje XVIII Sesję RM, która miała odbyć się w dniu 26 marca 2020 roku.

Tematami sesji miały być m.in.

Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.

Ocena merytoryczna i finansowa zadań:
1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2019;
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2019.

7. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

            1) sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;
            2) informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.

8. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Złocieniec składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji;
  3. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2020;
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
  5. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2020 – 2027;
  6. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2020;
  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Złocieńca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *