82 MLN dochodów, a 84 MLN wydatków – jest budżet na 2020 r.

82 MLN dochodów, a 84 MLN wydatków - jest budżet na 2020 r.

Rada Miejska w Złocieńcu podczas czwartkowego posiedzenia uchwaliła budżet na 2020 r. Jest to najważniejszy dokument na którym swoją działalność opiera gmina. Budżet podlega szczególnym regulacjom i jest nie tylko oceniany przez radnych ale również przez instytucje nadzorujące.

Jak powiedział Burmistrz Zacharzewski: to wynik godny dojrzałości radnych, którzy wnikliwie to wcześniej sprawdzali, pytali się o wszystko, czego nie rozumieli i gdzie mieli obawy. To też wynik, że nie mamy co ukrywać w tej samorządowej rzeczywistości. Coraz bardziej trudniejszej. Dziękuję, choć jak mówi się o paradoksie budżetu 2020 że niby pieniędzy jest więcej a realnie mniej.

W uchwale ustalono dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2020 w wysokości 82 147 548,43 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 78 867 380,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 280 167,63 zł

Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2020 ustalono w wysokości 84 174 935,43 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 78 405 782,94 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 769 152,49 zł

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy Złocieniec w roku 2020 w kwocie 2 027 387,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 2 027 387,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *