28 listopada Sesja Rady Miejskiej – jest już plan sesji. Zobacz

28 listopada Sesja Rady Miejskiej - jest już plan sesji. Zobacz
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

28 listopada 2019 roku o godz. 14.30 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6) odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu:

 • Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy
  w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Złocieniec w roku szkolnym 2018/2019.
 • Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2019-2022 z perspektywą  na lata 2023-2026;
 • w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
 • w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Złocieniec udostępnionych dla operatorów i przewoźników;
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019.
 • Komunikaty i oświadczenia.
 • Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *