Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

W ramach rozeznania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu zwraca się z prośbą o zgłaszanie osób chętnych do  wzięcia udziału w programie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, osobiście lub telefonicznie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1, pokój 211 lub 210 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu 94 36 71248.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwieniu spraw urzędowych;
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Więcej informacji na temat programu na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *